Kreativna  zona  je zabavni park kulture u duhu fanky pristupa primeren 21. veku, multidisplinarno i multimedijalno mesto za kreativni dijalog, sinergiju i zajedničke projekte. To je važna platforma za razvoj modernog društva. Mesto gde mlada generacija ima počasnu  ulogu. 

InterArt rađa i oživljava koncept Kreativne zone. Autor je Đorđe Mojić, a tim je Maja, Tijana, Branislava, Dragana.... 

Misija Kreativne zone u ozbiljnom smislu biće definisana tek tokom njene razvijene faze. Polazna ideja je, da se organizuje mesto druženja, rada, stvaralaštva i obrazovanja različitih generacija i različitih grupacija. Kreativna industrija je glavni vektor u najširem smislu svih aktivnosti i svih sadržaja kreativne zone. Ovakvim konceptom autor želi da pokrene kreativni potencijal društva, pre svega mlade generacije, u funkciji razvoja zemlje. Pun uspeh ovog koncepta ima svoju suvislost u činjenici da projekat ne poseduje nikakve incijalne finansije kao ni jednu podršku fondova ili institucija. Upravo to i jeste provera istinitosti potencijala kreativne industrije, da li je ona tako moćna, da ni iz čega, samo snagom volje i kreativnosti  učesnika izrodi svoje rezultat. Vreme će to pokazati.

spriv.vojvodina.gov.rs  ,  brif.rs,   mojnovisad.com,   rtv.rsPodelite objavu