Sa  ciljem dobijanja sigurnog i zdravstveno ispravnog, finalnog proizvoda "od polja do stola“  niz je strateških uslova. Redakcijski tim projekta MUDROST 21, veka za oblast hrane nastojaće da nizom aktivnosti doprinese održivoj budućnosti. Bez pretenzija za apsolutinim uređenjem, svaka i najminimalnija akcija je dobrodošla. 

Jedna od prvih je tema kvalitet uslova uzgoja hrane i borba za human pristup. Nekada prirodni ambijent u uslovima intenzivne proizvodnje  postao je zaboravljen imperativ. Naizgled luksuz proizvodnje uslov je održive budućnosti.

Za početak postavljamo pitanje, kakva je trenutna situacija. Ocenimo je u mikro sredinama, šta da pohvalimo i podržimo a čega treba da se stidimo.   Važno je, šta možemo da uradimo odmah i šta da pripremamo kao neophodno. I na kraju kako da podstaknemo najbolje.

Interart kao pokretač projekta MUDROST 21, veka je u ovoj oblasti dugi niz godina od 1984 sa projektom Idealno selo, pa preko Savremenog gazdinstva, niza nastupa na majskom Poljoprivrednom sajmu, od konferencija I manifestacija na SPENSu kao što su Izvoz hrane, Uspešno selo, I u poslednjih pet godina, strateška manifestacija za razvoj sela AGROKOMPAS.


Podelite objavu