Фестивал оптимизма “Беби егзит” посвећен је светском дану породице и тим поводом афирмише породицу кроз програмски наступ младог нараштаја. Организује се на Петроварадинској тврђави у току викенда, око 15. маја (светског дана породице). То је уједно и промоција годишње продукције школа и клубова на крају школске године. Фестивал осликава културни и уметнички потенцијала града кроз креативно стваралаштво младих.

Фестивал је афирмација културе као најважнијег васпитача младе личности кроз музику, фотографију, сликарство, књижевност, драмски израз, плес, медије… Фестивал посебно афимише мултимедијалност нових технологија  и мултикултуралност кроз учешће представника културе националних мањина и гостију других земаља. Важна димензија Фестивала је промоција традиционалног и уметничког стваралаштва.

Учесници наступају на шест бина или постављају свој штанд. Програмски наступ је прилика да покажу своју продукцију те године или домете кроз развијене таленте. То је полазни градски обрис будућних уметника и креативних потенцијала града и врло важан корак у неговању културног и уметничког усмерења нових генерација.

Важна димензија овог фестивала је сусрет нових генерација са креативном индустијом и то као  основа тачке 5.7. посебно са сектором туризма и креативне индустрије.

Представљање модне колекције на тврђави ученица за кројаче школе Милева Ајнштајн, или бакиних модела на бини, или укусних традиционалних јела матураната угоститељске школе је коришћење културне баштине као инспирације за савремено стваралаштво

Бела књига Србије и UNESCO-ва декларација о културној разноликости виде се кроз Улицу одговорности у којој учествује низ осетљивих група.

Фестивал је огромна учионица (до 35.000 деце и око 12.000 одраслих) креативне индустрије и промоција талената града у свим уметничким областима То је каталог годишње културне продукције деце и за децу, њихове награде и успеси. Фестивал је изградња система вредности, вршњачка афирмација и рад кроз тимове.

На пет бина и тридесет штандова са преко 2.000 учесника фестивал представља годишњу слику школа, клубова и институција Новог Сада,

Важна димензија је вршњачка афирмација кроз уметничко стваралаштво и комуникација језиком културе, тј стварање правих вредносних критеријума у периоду одрастања.

Веома је важно подстицање  родитеља да инвестирају пажњу, време и новац у развој талента и успешности своје деце.


Припреме за наступ почињу месец дана раније окупљањем тима, који је много шири од учесника програма. То су добра искуства са сценографијом, организацијом, техником, превозом, маркетингом и промоцијом.

Фестивал има низ тематских целина као што су улица професија где се приказује чиме се баве сликар, фотограф, архитекта, дизајнер, информатичар, глумац, књижар. али и лекар, ватрогасац, полицајац…

„Улица друштвене одговорности“ је јединствена што омогућује да своје стваралаштво представе и посебне социјалне групе као што су Роми, деца са посебним потребама, деца без родитеља, социјалне установе…

„Тужибаба прес” су мали новинари из свих школа који извештавају са догађаја, па их повермено и велики медији узимају за водитеље.

Најзначајнија промоција културног амбијента младе генерације је велик број снимљених филмова, коментара, фотографија и извештаја на друштвеним мрежама.


Podelite objavu